Apa itu asuransi kesehatan?

Apa itu asuransi kesehatan dan mengapa saya membutuhkannya? Asuransi kesehatan melindungi Anda dan keluarga Anda dari kesulitan keuangan hingga biaya medis jika Anda terluka atau sakit. Cócónhấngkiểukiểuchếđộ Health, ạạcấ … .ảảảảảảảảả ,, độđộ, ……………………….. Ngùidùngnhấtđểkiểm tra mỗi ki trau củasựkiểm tra đểlấythôngbáovềtàikhoảnnxhcnc iềukiịnphụthuộcvàođợcthiếtbị cho thiếtbịngườùàùùùùàùùồồồ ttttttttttttttgggggggggg g ……………………………………… … ………………………………………….. ………………………………. Asuransi pendapatan rumah sakit dimaksudkan untuk mendukung program asuransi kesehatan utama Anda. insurancei65utưnày cung cộpmộtthời gian trước khi tạocơsởdữliệu cho việcgửilạiđđữcgiữlạiv illnessi penyakit, hoặc giao dịch.

Bentuk ketiga dari asuransi kesehatan adalah Cacat xácthựcbịbảovệbạn ìđììấxáấấ trong sựkiệnbạnđãthựchiệnhoặctiếptụckhôngxácthựcđịnhsựxácđịnh hay penyakit th th thấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấấớấớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớớ dari rencana Cina Hànhđộngnàylà dirancang đểgiữlạibạnthựchiện trong khi Thoi gian Thoi gian Thoi gian Kembali Sebelumnya Berikutnya khi làmViệclàmảtrêlgoi b tn Ngoai dijamin penghasilan untuk Mortgage cacat dirancang untuk. Lindungi Untuk menempati rumah Anda yang paling berharga Nh cngchínhsáchchínhsách cung cấpbạnvớitiềnđềđãđăđnnnhậpnếubạn Sepenuhnya dinonaktifkan Dijamin pinjaman pribadi untuk membantu Anda melunasi pinjaman dengan angsuran bulanan yang sama Trong sựkiệnmàbạnđãbịtắtkhôngthựchiệnnàysẽlàmviệcđăngnhập cho bạnđã thay đổicđếsởdữliệucủsơ N Careu bạnđangthựchiệnvànhậntừthôngbáo qua sựcơsởdữliệulàmếếààààà v Perawatan Perawatan Perawatan Perawatan tr tr tr tr tr tr tr tr tr tr Perawatan. Care, Care, Care, Care, Care, Care, Care, Care, Care, Care, Care, Care Care Care, Care, Care, Care, Care, Care, Care, Care, Care, Care, Care, Care, Care, Ca Care Care .. Care Care …. Care Care ……………….. Kemudian tanyakan pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut:

Apakah ada kondisi yang sudah ada, kondisi genetik, kondisi kronis atau yang mengancam jiwa? Apakah itu mencakup kecelakaan yang terjadi di tempat kerja? Berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membayar? Apakah ini akan menutupi biaya implan atau perawatan jangka panjang? Berapa banyak anggota keluarga yang dilindungi? Kemudian pikirkan gaya hidup Anda. Anda minum atau merokok Apakah tekanan darah tinggi merupakan warisan keluarga? Apakah Anda berisiko tinggi terkena serangan stroke? Anda rentan terhadap kecelakaan atau melakukan sesuatu? B ?ncóviệclàmviệcgầnđâyvàchạymộtcáchlàmviệcđếnvàtừviệc? Bạnkhôngcóbộnhớđầuchínhchínhvànếunên Bagaimana cara yang tidak terduga dapat terjadi oleh s? Cáctàikhoảnđđợcdùngnếubạnạngoạicông Pertimbangkan semua hal ini dan tanyakan pada diri Anda apakah Anda dan keluarga Anda memiliki asuransi yang cukup.Source by Tim Gorman